Ümmet Nedir? Vahdet Nedir?


Derneğimiz bünyesinde başlatılan Temel Kavramlar Dersleri’nin üçüncüsü olan ‘Ümmet Nedir? Vahdet Nedir’ konusu Gençlik Komisyonu Sorumlumuz Recep Yiğit  tarafından gerçekleştirildi.

‘Ümmet Nedir? Vahdet Nedir?’ dersinden satır başları:

‘Her peygamberin kendisine tabii olanlarına verilen ümmet ismi, Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’e peygamberlik vahyedilmesinden sonra ayrı bir anlam kazanarak,  ‘Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.’(Ali İmran/110) ilahi buyruğuna mazhar olmuştur.’

‘Ümmet kelimesi, her ne kadar topluluk anlamı içeriyor olsa bile  “Mümin mümine karşı, parçaları birbirini bağlayıp tahkim eden bina gibidir (Buhari, Müslim) hadisine baktığımız zaman, bu birlikteliğin, aslında bir tekliği, yani bir ‘Vahdet’i sembolize ettiği açıkça ortadadır.’

“Allah’ın rahmet ve yardımı cemaat üzerinedir.” (Timizi, Fiten, 7) hadisi de cemaat olmayı, yani ‘Vahdet’in önemini açıkça ortaya koymuş, tefrikaların üzerine Allah’ın yardımının olmayacağını beyan etmiştir.’

‘Günümüzde en çok suiistimal edilen kavramların başında gelen ümmet ve vahdet kelimesi, kimi ellerde gerçek mahiyetini kaybederek, belli başlı zümrelerin eline kendi bırakmış bulunmaktadır. Peygamber efendimizin buyurduğu 73 fırkadan yalnızca kendilerini cennete gidecekmiş gibi gören insanlar, ümmet ve vahdet kavramlarına en çok zarar veren kitleyi oluşturmaktadır.’

‘Vahdet, zahiri bir antlaşma, insanların birbirlerine verdikleri karşılıklı bir söz değildir. Vahdet, insanların kalbine yerleşmesi gereken onun fıtratından kaynaklanan bir kardeşlik bağıdır. İnsanın fıtratı, ilahi din üzere yaratıldığı için insan, Kur’an ayetlerini bu fıtratı üzere değerlendirmeli ve ona yönelmelidir’

Yazının Tamamı İçin Lütfen Tıklayınız…

 

Paylaş