Tahsin İbiçeken

Tahsin İbiçeken          22 Eylül 1997 Diyarbakır


Şehid M. Tahsin, 1966 yılında Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Mérg (Erkonağı) Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyde tamamladıktan sonra, İslâmî ilimleri tahsil etmek üzere, medrese hayatına başladı.

Medrese hayatının önemli bölümünü Hazro’da, bölgenin tanınmış mollalarından olan, Molla Derviş’in yanında geçirdi. Yanısıra Silvan ve köylerinde, kısa süreli olsa da, ilim tahsiline devam etti. Medrese tahsilini askerlikten sonra da sürdüren Molla Tahsin, 1989’da tahsilini tamamladı.

Medreseden çıktıktan sonra, bir dönem fahrî imamlık yaptı. Bu dönemde İslâmî eserlere olan ilgisi ve ilişkisi gittikçe arttı. Medrese hayatındayken filizlenen İslâmî mücâdele suûru, bu dönemde pekişti. İslâmî hareket ve mücâdele şuûru geliştikçe, çevresindeki insanların düşüncelerini, değerlendirmeye almaya başladı. Ve bu arada, kısmen de olsa varolan bağlarını, İslâmî hareketi saptıranlardan koprarak, safını daha doğru/düzenli ve daha ciddî bulduğu müslümanlara kaydırdı.

Kısa sürede müslümanlar arasında tanınan ve sevilen Molla Tahsin, zekâsı ve cazib üslûbuyla medresede tanıdığı bütün arkadaşlarını şuûrlandırarak, İslâmî mücâdeleye katılmalarını sağladı. Bütün amacı, bölgede bulunan medreselerin üzerinde, programlı bir çalışma yaparak, İslâmî hareket düşüncesinin, buralarda yeşermesini sağlamaktı.

1993 yılının başlarında, kadrolu olarak resmî imamlığa başladı. Molla Tahsin, ilk olarak Diyarbakır merkezde Köy Hizmetleri Camii’nde görev yaptı. Buradaki vazifesi sırasında, davetçi müslümanlara olan bağını ve ilişkilerini iyice pekiştirdi. Daha sonra Çınar’ın Aşağıkonak Köyü’ne tayin edildi. Burada da köy halkının sevgisini ve saygısını kazandı.

22 Eylül 1997 Pazartesi günü, Diyarbakır’ın merkezinde, biraderinin Melik Ahmet Caddesi’ndeki işyerinde bulunduğu sırada, müşteri kılığında gelen, silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. İkindi vakti yapılan saldırıda, başına isâbet eden kurşunla yaralandı. Koma halinde hastaneye kaldırılmasına rağmen, akşam sularında şehid  oldu. Şehâdet haberinin duyulmasının ardından, görev yaptığı köyün sakinleri, O’nu Mele-i A’lâ’ya olan yolculuğunda, yalnız bırakmadılar. Günlerce süren taziyeye, çok sayıda ziyâretçinin gelmesi, ne kadar sevecen ve canayakın olduğunun göstergesiydi. Ailesinin ve yakın akrabalarının şehide yakışır metâneti, herkes tarafından takdirle karşılandı.

Mazlum Şehid Molla Tahsin, evli ve ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere dört çocuk babası idi.

(90)KAYNAK: Sebat Dergisi-Kasım 1997 Sayı:17 Sayfa:19

Paylaş