Said Başer 

Said Başer     28 Aralık 1992 İlyaş – Bosna


1963 Nevşehir doğumlu olan Sait, 28 Aralık 1992 günü İlyaş bölgesinde şehid düştü. Şehid düştüğü mıntıkanın Sırp bölgesi olması hasebiyle cesedi, müslümanlar tarafından alınamadığı için, Sırpların  eline geçmişti.  Sırplarla görüşmeler neticesinde, şehadetinden 1.5 ay sonra, değişimle cesedi alınabildi. Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen, cesedinin henüz bozulmadığı, arkadaşları tarafından ibretle görüldü.Nevşehirli olan Said kardeşimiz, hastalıklı idi ve İstanbul’da tedavi görmekteydi. Ailesine Almanya’ya tedaviye gidiyorum diyerek Bosna’ya cihada geldi. Sıhhati çok bozuk olmasına rağmen, devamlı olarak kardeşlerinin yardımına koşardı. Bosna’ya geldikten sonra, devamlı olarak “Ben buraya geldikten sonra şifa buldum. Cihad, beni tedavi etti” diye, söylerdi. Operasyona katılmayı çok severdi. İlyaş’ta katıldığı son operasyon sırasında, önünde bulunan iki Türkiye’li kardeşimiz, Ahmet Pınar ve Ramazan Çelik’in şehid olduğunu görmesine rağmen; ayakta, siper almadan Sırplara öyle bir saldırdı ki, mermiler sağından solundan vızır vızır geçmesine rağmen; O, Sırplar’a doğru, korkusuzca ilerlemeye devam ediyordu. Arkadaşları, arkadan devamlı olarak “sipere yat, siper al, gizlen” diye bağırmalarına rağmen, O ilerliyordu. Bir ara arkadaşları O’na yetiştiler. Arkadaşları, durumu anlattıklarında onlara “Kafirler gözüme o kadar ufak göründüler ki, karşımda tank olsa yine de aynısını yapardım” diyordu.

Bu son operasyonu olmuştu. Çünkü, Müslümanlar, adeta yeni bir Uhud yaşamışlardı. Arkalarından destek kuvvetler gelmeyince, Sırplar’a hava desteği de ulaşınca, geri çekilmek zorunda kalmışlardı.

Paylaş