Necati Yıldırım

Necati Yıldırım 11 AĞUSTOS 1978-ANKARA

Milli Gazete: 15 Ağustos 1978 Sayfa: 1

Akıncılar: Kanlı olaylar bizim inancımızın mücadelesi değil

Genel Başkan Tellioğlu, Balgat’ta dört müslümanın şehid edildiğini, bunlardan Necati Yıldırım ve Hayreddin Devecioğlu’nun Akıncılar’a mensub olduğunu açıkladı.

Ankara (Mila)- Akıncılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Tellioğlu “Bu sokaklarda verilen kanlı kavgalar ve kanlı olaylar bizim inancımızın mücadelesi değildir. Bizim mücadelemizde, zaman ve mekân mühim değildir. Biz, zindanları da, sokakları da, erkânı harbiye içine almış bulunuyoruz. Zindanlarda da olsak, inancımızı haykırmakta zerre kadar tereddüt etmeyiz.” dedi.

Mehmet Tellioğlu, basına yaptığı açıklamada “islam dışı güçler tarafından, dünya müslümanlarının topyekün imhasına yönelik provakasyonların; metod değişikliğiyle Türkiyeli müslümanlar üzerinde, gün geçtikçe yeni boyutlara ulaşmakta olduğunu belirterek; Anadolu’nun her tarafında “beynelmilel eşkiyalar” ve düzenin kapıkulları, planlı saldırıların örneklerini sergilemektedir.” demiştir.

Akıncılar Derneği Genel Başkanı Tellioğlu, Akıncıların her geçen gün daha çok saldırıya uğradıklarını, yollarının kesildiğini, teşkilatlarının bombalandığını, malum iktidarca yerli yersiz basılıp huzursuz edildiğini, üç gün önce Ankara’nın Balgat semtinde akşam, teravih namazına giderken, caminin bitişiğinde çay içmek için oturdukları kıraathanenin saldırganlarca ateşe tutulmasının sonunda, dört müslümanın şehid edildiğini” kaydetmiş, açıklamasını şöyle sürdürmüştür “Şehidlerden Necati Yıldırım, Hayreddin Devecioğlu, yaralılardan Arif Yurdakul, Nurullah Devecioğlu, Osman Bülbül, Mustafa Bülbül, Hacı Arif, Emin Metin ve Mehmet Ali teşkilatımız mensubu olup; şehidlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı kardeşlerimize de geçmiş olsun diyoruz.

Hal böyleyken, arkadaşlarımıza yapılanlar yetmiyormuşcesına, bu kadar acı üzerine; Halkevleri, adeta müslümanlarla alay edercesine bildiri dağıtmıştır. Tirajı bir hayli yüksek olan, iktidarın kapıkulluğunu yapan bir gazete, ölen ve yaralananların hiç bir gruptan olmadığını yazmaktadır. Halkevlerine ve malum gazeteye diyorum ki, artık müslümanlarla uğraşmayı bırakın.

Kafir düzen ve kafir güçlerden, bu saldırının ve müslümanlar üzerinde oynanan oyunların, hesabı mutlaka sorulacaktır. İslam dışı güçlerin güdümündeki haramîler, döktükleri müslüman kanlarının hesabını misliyle ödeyeceklerdir. Çünkü, mekân bize emanet ve Allah (c.c) bizimle beraberdir.

Müslümanlar korktuğu için, sokaklarda görünmüyor zannedilmesin. Müslümanlar bu günkü ortamda islamî mücadelenin, sokak hareketleri ile değil, kendine has tebliği metoduyla olacağına inanmıştır. Tebliğimize, hiç bir beşerî güç, mani olamaz. Ne islam dışı zorbalar, ne de müşrik düzenler kafirler ne kadar uğraşırlasa uğraşsınlar; Akıncılar’ı sokağa çekmeye güçleri yetmeyecektir. Bu sokaklarda verilen kanlı olaylar ve kavgalar, bizim inancımızın mücadelesi değildir.

Bizim mücadelemizde, zaman ve mekân mühim değildir. Biz zindanları da, sokakları da, erkânı harbiye “planı” içine almış bulunuyoruz. Zindanlarda da olsak, inancımızı haykırmaktan zerre kadar tereddüt etmeyiz.

Şu husus Türkiyeli müslümanlarca hiç unutulmamamlıdır. Mevucut iktidar, bundan yıllarca önce sürdürdüğü İslam düşmanlığını; yarım yamalak, tekrar iktidara getirilince yeniden hortlattı. Bu iktidar, bu zihniyet islam düşmanlığınıda, gün geçtikçe biraz daha ileri gitmiktedir. Kafirlere ve müşrik düzene ilan ediyorum, Akıncılar yola çıktı geliyor. Son zamanlarda kıpırdanışlarınız, bize sonununuzun yaklaştığını müjdeliyor.”

Paylaş