İlkelerimiz


İLKELERİMİZ

Akıncılar hareketi olarak Müslüman kimliğin muhafazası,İslami bilinç seviyesinin yükseltilmesi, bu doğrultuda sosyal,bilimsel,kültürel,sanatsal projeler geliştirilmesi, kendi arkadaşlarımız, ailelerimiz başta olmak üzere, birlikte yaşadığımız coğrafyada ve tüm Dünyadaki Müslümanlarla dayanışma içinde olarak zamanımızın teknolojik imkanlarını kullanmak suretiyle ortak akıl,ortak düşünce,ortak proje ve eylem geliştirmek için zemin oluşturmak.yaşadığımız coğrafyada toplumsal İslami dönüşüme katkıda bulunacak projeler geliştirip hayata geçirmek,Emperyalizmin Müslümanlara dayattığı sulandırılmış müslüman tipi, İslami görünüme büründürülmüş kapitalist yaşam tarzı,Emperyalizmin emrinde sahte gündemler oluşturma görevini üstlenen içi boşaltılmış sözde entellektüelizm,gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan alkol,kumar,uyuşturucu ve fuhuş tuzaklarına karşı Müslümanları ve toplumun genelini bilinçlendirecek projeler geliştirmek.
Meselelere Kur-an ve Tevhid eksenli bakabilecek bireyler yetiştirmek için kurumsal alt yapılar oluşturmak misyonunu üstlenmiş bulunmaktayız.
Tarif ettiğimiz bu misyon geçmişteki Akıncılar hareketinin misyonudur.
Bugün zaman,mekan ve ortam değişmiş olsada meselelere bakış açımız ve mantığımız aynıdır.Yalnızca mücadele metodumuzu günümüz şartlarına göre yeniden belirlemek durumundayız.Bu yapı içerisinde yer alan her birey tercihini Allah’ın dininden yana yapmış olduğundan Dünya nimetlerini elde etme gibi bir gayretimiz ve düşüncemiz olmayacaktır.Kollektif çalışma ile elde edilecek tüm kazanımlar Müslümanların hizmetine sunulacak bu konuda asla zaaf gösterilmeyecektir.
Bu yapı içerisinde kişiler değil üstlendiğimiz misyon ve ilkeler ön plana çıkacaktır.Aksine bir davranış ve tutum kimden gelirse gelsin kabul edilmeyecek bu hususta kurumsal yapı oluşturulurken tedbirler alınacaktır.
Bizler yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak için Rabbimizin tarif ettiği kardeşlik bilinciyle birbirine birdaha kopmamak üzere kenetlenmiş,Müslümanlık vazifesini hakkıyla yerine getirmeye çalışan insanlar topluluğu olmalıyız.
TEMEL İLKE VE PRENSİPLERİMİZ
1-Irk,renk,dil,mezhep,meşrep,cemaat,grup farkı gözetmeksizin Kuran ve sünnet ölçülerinde samimiyetine inandığımız tüm Müslümanları kardeş bileceğiz.
2-Tüm yeryüzündeki İslam coğrafyasının her karışını kendi vatanımız bilecek oralardaki kardeşlerimizin derdi ile dertlenecek,sevinci ile sevineceğiz.
3-Tüm İslami kurum ve kuruluşlara eşit mesafede olacak birini diğerinden üstün tutmayacağız,başta kendi coğrafyamızdaki ve daha sonra tüm Dünyadaki İslami kurum ve kuruluşlarla hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği yapacak zeminler arayacak,bu zeminlerin oluşumunda hiçbir ön şart koymayacağız.
4-İnsan hakları olarak gördüğümüz hak ihlallerinde kişinin ırkına,rengine ve inancına bakmadan haklıdan yana tavır alacak ve duruşumuzu belirleyeceğiz.
5-İşkence kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşı çıkacak ve kabul etmeyeceğiz.
6-Emperyalist güçlerin ve yerli işbirlikçilerin Dünyayı yönetmek adına Müslüman veya Mazlum halklara dayattığı Askeri,Ekonomik,Kültürel baskı ve zulümlere karşı çıkacak duruşumuzu ve tavrımızı göstereceğiz.
7-Türkiye ve Dünyada meydana gelebilecek her türlü sosyal,toplumsal,ekonomik,siyasi ve kültürel olayları yakından takip edecek, misyonumuza uygun tavır ve duruşumuzu göstereceğiz.
8-Hiçbir İslami kurum ve kuruluşa alternatif gibi davranmayacak,onları sıkıntıya sokacak herhangi bir tutum ve davranış sergilemeyeceğiz.
9-Müslümanlar arasındaki ihtilaflı konularda taraf olmayacak,meselenin Kuran ve sünnet temelinde çözümü için ilmi zeminler oluşturmaya çalışacağız.
10-Kendi üyelerimiz ve yakın çevremiz başta olmak üzere toplumun kültür seviyesini yükseltecek çalışmalar yapacak,projeler geliştireceğiz.Bilgili,bilinçli bir toplum ortaya çıkarmaya gayret göstereceğiz.
11-Eğitim çalışmalarımızda kadın erkek ayrımı gözetmeksizin gençlere ve öğrencilere ağırlık verecek,genel kültürle birlikte İslami kültür seviyelerini yükseltmeye gayret göstereceğiz.
12-Kendi üyelerimiz,yakın çevremiz başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik yardımlaşma ve dayanışma projeleri geliştirecek,toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunacağız.
13-Hangi kurum,kuruluş ve hizipten olursa olsun Müslüman kimliği ile cezaevine girmiş veya sıkıntı içinde kalmış kardeşlerimize,onların ailelerine sahip çıkmak,sıkıntılarını paylaşmak asıl görevimiz olacaktır.
14-Tüm çalışmalarımızı istişare usulü ile şekillendirecek,istişaresiz hiçbir kararı uygulamayacağız.
15-Ortaya koyacağımız oluşum içerisinde ast,üst veya ağabeylik,reislik sistemi olmayacak,Rabbimizin tarif ettiği gibi takvada üstünlük asıl olacaktır.Kuracağımız hiyerarşik düzende zaaf gösteren yerini bir başka kardeşine terk edecektir.
16-Türkiyede ve Dünyada gelişen olaylar karşısında bireysel tavır almaktan kaçınacak,istişare ile ortaya çıkan ortak tavır,ortak duruşumuzu ön plana çıkaracağız.
17-Türkiyede ve Dünyada gelişen olaylar karşısında yapımızda ve metodumuzda bir değişiklik olması gerekirse bu konuda karar verme yetkisi genel istişare kurulunda olacaktır.
18-Yeryüzü coğrafyasındaki İslami direniş hareketlerini evrensel Akıncılar hareketinden bir parça sayarak,vatanı,milleti ne olursa olsun her bir direnişçiyi Akıncı kardeşimiz olarak görüp kabul edeceğiz.
19-Oluşum içerisindeki her bir üyemizin saygınlığı,şeref ve haysiyeti hepimizin saygınlığı,şeref ve haysiyeti olarak görülüp,birbirimizin hukukunu koruyarak sevgi ve saygı hususunda en küçük bir zaafa dahi yer vermeyeceğiz.
20-Şehidlerimiz bizim misyonumuzun en önemli köşe taşlarıdır.Şehidlerimiz ve geride bıraktıkları ailelerine yönelik özel projeler geliştirip onlara olan borcumuzu hakkıyla ödemeye çalışacağız.
21-Genel istişare kurulu misyonumuzun ifası noktasında metot ve yöntemi değiştirmediği sürece legal zeminlerde sivil insiyatif hareketi olma çerçevesinden ayrılmayacağız.
SONUÇ
Misyonumuz,temel ilke ve prensiplerimiz doğrultusunda samimiyet ve ihlasla elimizden geldiği,gücümüzün yettiği nispette gayret sarfedeceğiz.
Şüphesiz sonucu Rabbimiz belirleyecektir.
Allah en güzel vekildir.