Cengiz Oruç 

Cengiz Oruç       30 Ekim 1993 Diyarbakır


1967’de Diyarbakır’da doğdu. İlkokulu Diyarbakır’da okudu. Orta ve liseyi Diyarbakır İmam Hatip lisesi’nde tamamladı. Müslüman bir ailenin çocuğu olduğu için, daha ortaokul birinci sınıftayken, islami mücadelenin kıyısında, küçücük gayretleriyle dikkat çekiyordu. Okul yılları uzadıkça, o da kıyıdan içeriye doğru ilerliyordu. Zihnî kapasitesi yaşıtlarının üzerindeydi.

Lise yıllarında okuldan ayrı olarak, Arapça tahsiline başladı. Yaz tatili süresince, Şark Medreselerinde, Arapça ve İslamî ilimleri tahsil ediyordu. Lise yıllarındayken, bir yol aramasında, yanında Arapça eserler olduğu için, göz altına alındı ve DGM’ce tutuklandı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra, tahliye oldu ve daha sonra da beraat etti.

1987 yılında liseyi bitirince, DÜ Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Fakülte hayatı da lisenin devamıydı.  Her geçen gün fikrî derinliği artıyor, daha da olgunlaşıyordu. 1991 yılında fakülteyi bitirdi. Öğretmenliğe müracaat etti. Lâkin dosyası kabarık olduğu için, başvurusu kabul edilmedi. Bunun üzerine, yedek öğretmenliğe başladı. Bu arada evlendi. Aralık 1992’de askere çağrıldı.

93 Nisan’ından beri, bir yandan öğretmenlik hakkını alabilmek için uğraşıyor, bir yandan da şerî mesuliyetlerini yerine getirmeye çalışıyordu. Bu arada zaman zaman, dergiler için, Arapça’dan çeviriler yapıyordu. Arapça’nın dışında, Farsça’yı da çok iyi biliyordu. Son zamanlarda da İngilizce üzerine yoğunlaşmıştı.

KAYNAK: Hira Dergisi -Kasım 93 Sayı:8 Sayfa:14

Yaşadığımız coğrafyada peş peşe yaşanan bazı olaylar, bizi Habil-Kabil kıssası üzerinde yeniden düşünmeye sevketti. Acaba yaşanan trajedi gerçekten sanıldığı gibi bir kardeş kavgası mıydı? Yoksa Habil-Kabil olayında da görüldüğü gibi görünürde kardeş ama gerçekte iki farklı zihniyetin kavgası mıydı?

Paylaş